Carsten Jensen


Foto: Isak Hoffmeyer


Carsten Jensen er forfatter og journalist. Han har skrevet essays, romaner og reisebøker. Han har gjennom årene mottatt flere priser og legater.

Med de to store reiseberetningene, Jeg har sett verden begynne og Jeg har hørt et stjerneskudd, nådde han et stort og bredt publikum i Danmark og Norge, men også internasjonalt. Essaysamlingen fra 2001, Opprør mot tyngdeloven, ble til som ukentlige refleksjoner i avisen Politiken før og etter den 11. september.

I Det glemte folk leverer Carsten Jensen en nyskrevet reiseskildring fra et gammelt og vedvarende konfliktomrøde som har fått utfolde seg i skyggen av medienes søkelys.

Krigskrønike
fra 2004 er nok en samling essay, denne gangen om krigen i Irak, om fremmedhat og terrorisme.

I 2006 kom han med sin stort anlagte roman fra hjembyen Marstal, Vi, de druknede er en overdådig og gripende beretning om et sjømannssamfunn gjennom flere generasjoner.

I 2007 ble hans reiseskildringer samlet i ett bind i boken Jorden rundt, på høsten samme år kom romanen Siste reise. Den omhandler kunstmaleren Carl Rasmussen som i 1893 drar til Grønland for å portrettere eskimoene. Siste reise er historien om en kunstners kamp for å finne røttene til sin skaperkraft, men også om den tvil som kan undergrave alt. 

 

Ressurser

 

MATERIELL


BØKER AV FORFATTEREN