Marjun Biskopstø

Marjun Biskopstø bor på Færøyene og studerer tekstilkultur på Voss kulturakademi.
Marjun kommer fra Færøyene og er mor til medforfatter Svanhild Strøm
 

RessurserBØKER AV FORFATTEREN