Edvard Munch - ISBN 9788275475310 - Forlaget Press

Cecilie Tyri Holt

Edvard Munch

Fotografier

Edvard munch

Pris: 449,-

  • info
  • ISBN 9788275475310
  • STATUS:I salg
bookBla i boka
    • UTG.ÅR:2013
    • KATEGORIER:Kunst og kultur
    expand_more

I denne boken samles hele Munchs fotografiske produksjon, og ikke bare det som har fungert som forelegg for maleriet. Det hersker liten tvil om at Munch revolusjonerte malerkunsten, men hans eksperimenterende og nytenkende måte å arbeide med fotografiet på har til nå i stor grad vært et uskrevet kapittel. For første gang presenteres alle Munchs fotografier i original størrelse mellom to permer og drøftes som selvstendige arbeider.

«Jeg har en gammel umoderne kasse som jeg har tatt utallige billeder av mig selv med. Det gir ofte forbausende virkninger. Når jeg engang blir gammel og ikke har noe bedre å foreta mig enn å sysle med en selvbiografi, da skal også alle mine fotografiske selvportretter frem i dagens lys.»
Edvard Munch, 1930format_quote

Arbeidet med boken er imponerende og solid – og inkluderer god språklig stil, ren design og ryddig struktur – ikke minst forfatterens kapittelinndeling.
Lotte Sandberg, Aftenposten

format_quote

Cecilie Tyri Holt
Les mer om forfatteren