Langt fra stammen - ISBN 9788275476591 - Forlaget Press

Andrew Solomon

Langt fra stammen

Foreldre, barn og jakten på identitet

Langt fra stammen

Pris: 299,-

Kjøp
  • info
  • ISBN 9788275476591
  • STATUS:I salg
bookBla i boka
    • UTG.ÅR:2013
    • KATEGORIER:Sakprosa
    expand_more

For å utforske vår motsetningsfylte forståelse av arv, oppvekst og identitet bestemte Andrew Solomon seg for å begynne med de barna som virkelig er forskjellige. Over en periode på ti år dybdeintervjuet han over tre hundre familier som alle på helt konkret vis har måttet konfrontere forskjellighet: familier med barn som har Downs, er døve eller er autister, familier med vidunderbarn, barn som er unnfanget i voldtekt eller barn som har blitt kriminelle. Resultatet er en enestående åpen og lydhør bok om hva det vil si å være en familie, bygget på erfaringene til dem som ikke bare har måttet lære seg å leve med annerledeshet, men som ofte også har funnet ny og paradoksal mening i å gjøre det. For kanskje er forskjellene det eneste vi egentlig har til felles?

Langt fra stammen
er et overdådig mesterverk av en bok: en klok og inngående refleksjon over forskjellighet og forsoning, en personlig utforsking av oppvekst og foreldreskap, et rørende og fascinerende storverk om et emne som angår absolutt alle, skrevet av en av vår tids fremste sakprosaforfattere.

Vinner av National Book Critics Circle Award for beste sakprosabok 2012
Kåret til en av årets beste bøker 2012 av New York Times, Time Magazine, The Economist m.fl.
format_quote

Hva er kjærlighet? I fremtiden kan du besvare det spørsmålet ved å be folk lese Andrew Solomons fullstendig enestående bok.
The Observer

format_quote
format_quote

Boka starter som en studie av hvordan foreldre lærer seg å leve med såkalt «vanskelige» barn. Men den ender opp som en bekreftelse på alt hva det vil si å være menneske.
The Guardian

format_quote
format_quote

He (Solomon) provides us with an unrivaled educational experience about identity groups in our society, an experience that is filled with insight, empathy and intelligence. Reading Far from the Tree is a mind-opening experience.
Eric Kandel, Vinner av Nobelprisen i medisin.

format_quote
format_quote

Han har skrevet en varmeovn av en bok- Stort og veldig fint intervju med Andrew Solomon i Vårt land.

format_quote
format_quote

En generøs, menneskelig og medfølende bok om hva det vil si å være foreldre. Vil snu opp ned på fordommene dine og etterlate deg på et bedre sted enn der du var da du begynte.
New York Times

format_quote
format_quote

Et mesterverk. Obligatorisk lesning for alle foreldre.
USA Today

format_quote
format_quote

A ground-breaking book in which an eminent American writer on depression describes how children who are gay, deaf, dwarves, schizophrenic or have Down’s syndrome discover their identities—and asks whether close contact with disabled people will make the world more human.
The Economist

format_quote
format_quote

Nobody could read this extraordinary, moving book and not feel enlightened, but above all enlarged by it.
The Spectator

format_quote
format_quote

Far from the Tree is a landmark, revolutionary book. It frames an area of inquiry ‐difference between parents and children–that many of us have experienced in our own lives without ever considering it as a phenomenon. Andrew Solomon plumbs his topic thoroughly, humanely, and in a compulsively readable style that makes the book as entertaining as it is illuminating.
Jennifer Egan

format_quote
format_quote

Flott intervju med Andrew Solomon på Lørdagsrevyen

format_quote
format_quote

Solomon tematiserer annerledeshet og hvordan både samfunnet og enkeltmennesker forholder seg til «de andre».
Heidi Borud, Aftenposten

format_quote
format_quote

Hør NRK Ekkos flotte intervju med Andrew Solomon.

format_quote
format_quote

En på flere måter stor bok om annerledes barn og deres familier. Andrew Solomon har skrevet en klok bok om annerledeshet - en bok som gir leserne rom og anledning til å tenke over hva det vil si å være menneske.
Andreas Wiese, Dagbladet

format_quote
format_quote

Den amerikanske utgaven vant National Book Award som beste sakprosabok i 2012. Det kan man forstå. For helsepersonell gir boken innsikt i problemer knyttet til sykdom og funksjonshemning som ikke synliggjøres i det daglige arbeid.
H.H. Elverland, Tidsskrift for Den norske legeforrening

format_quote

Andrew Solomon
Les mer om forfatteren