Okkupanter - ISBN 9788232802098 - Forlaget Press

Gudmund Moren

Okkupanter

Okkupanter

Ordinær pris

399,-

Tillbudspris

199,-

 • info
 • ISBN 9788232802098
 • INNB:Innbundet
 • STATUS:I salg
  • UTG.ÅR:2019
  • KATEGORIER:Sakprosa
  • VEKT:0.588
  • BOKGR:31
  expand_more

En høstdag i 2005 ble historikeren Gudmund Moren oppsøkt hjemme på Lillehammer av en venn fra Tyskland. Hun hadde med seg en eske med gamle papirer. Var det noe han kunne ha nytte av? Esken inneholdt det personlige arkivet etter foreldrene Trudel og Georg Bauer: Hundrevis av brev, dokumenter og bilder fra et langt liv sammen. De to hadde møttes i Norge under krigen, og giftet seg mens Georg Bauer satt i krigsfangenskap på Akershus festning. Hun var selvstendig yrkeskvinne fra Berlin, som hadde dratt til Norge i 1941 for å jobbe som kontordame i det tyske Rikskommisariatet. Han var jurist og sivil embetsmann i den tyske sikkerhetstjenesten i Norge – men også SS-medlem, og overbevist nazist helt tilbake fra årene før Hitlers maktovertakelse i 1933. Brevene i esken gjorde det mulig å følge Trudel og Georgs liv sammen, fra det romantiske møtet under en påskeferie med venner i 1942, via ubekymrede dager i Oslo som del av det tyske okkupantmiljøet, fram til ydmykelsen og nederlaget våren 1945. Etterpå fangenskap og internering – men også giftermål og barnefødsel: våren 1947 kommer datteren Marlis til verden på Holmestrand sykehus, mens Trudel satt i interneringsleiren Grefsrud. Til sist hjemreise til det ødelagte Tyskland, og kamp for å overleve blant sult, kaos og fattigdom i etterkrigssamfunnet. Mens nasjonen skal gjenreises og krigserfaringene bearbeides – både kollektivt og individuelt, både juridisk og eksistensielt.


På det meste befant det seg over 400 000 tyskere i Norge under andre verdenskrig. På tross av det enorme tyske nærværet i Norge er det skrevet lite om disse okkupantenes erfaringer. Særlig gjelder det gruppen som Trudel og Georg tilhørte: Sivile byråkrater og kontorister som var satt til å administrere den nye norske regionen i Det tredje riket. De så på seg selv som pliktoppfyllende tjenestemenn og -kvinner i det tyske statsapparatet. Samtidig var de med på å opprettholde et av de mest brutale regimene verdenshistorien har sett.

Okkupanter er en annerledes bok om andre verdenskrig i Norge, som på unikt vis tar oss med på innsiden av den tyske krigserfaringen. Samtidig er boken en utfordrende utforskning av skyld og ansvar, soning og forsoning. Hvordan opplevde Trudel og Georg selv nazistenes maktovertakelse, krigen og de dramatiske etterkrigsårene? Hva tenkte de om systemet de hadde vært del av – og om sin om egen rolle i det tredje rikets grusomheter? Og hva ville vi lesere gjort i dag, om vi sto i samme situasjon som dem?

format_quote

Boka er en sober og detaljsterk skildring av to mennesker som blir små biter i historiens store mosaikk, slik enhver på et vis får en plass i bildet når situasjonen blir så tilspisset som under andre verdenskrig. Trudel og Georg Bauer er tidstypiske nazister. De var ikke verken sadistiske eller utspekulerte. Men farlige var de, slik medløpere alltid er det når de blir blinde for de moralske konsekvensene av systemet de er en del av.

Fredrik Wandrup, Dagbladet

format_quote
format_quote

Historien som Gudmund Moren har rekonstruert,[...], er sjelden kost på flere vis.

Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad

format_quote
format_quote

Sobert og edruelig. Gudmund Moren [er] god til å tegne opp helhetsbildet: Hva visste de egentlig? Hva burde de visst? Hva er det helt umulig at de ikke visste? Spørsmålet er hvor antisemittiske de var, hva de visste om jødeutryddelsene.

Hilde Østby, Aftenposten

format_quote
format_quote

Moren behandler det krevende kildematerialet med sikker hånd, og spiller med forbilledlig åpne kort i drøftelsene av hvordan materialet kan tolkes. […] Resultatet er økt forståelse av regimet og dets mange fotsoldater.

Jonas Bals, Klassekampen

format_quote
format_quote

Nøktern og innsiktsfull. [...] Det spennende grepet i Morens framstilling er at historien ikke slutter med returen til Tyskland, men fortsetter inn i det nye Tyskland som utvikler seg fra kaos til gjenreisning.

Tor B. Jørgensen, Vårt Land

format_quote
format_quote

Historiker Gudmund Moren har bygget en solid og etterretterlig fortelling rundt to unge mennesker som villig fant sin plass som byråkrater for den tyske krigsmakten i Norge.

Knut Hoem, NRK

format_quote

Gudmund Moren
Les mer om forfatteren