Tidsrom 1600-1914 - ISBN 9788232802456 - Forlaget Press

Kari Telste

Tidsrom 1600-1914

Tidsrom 1600 1914

Pris: 499,-

 • info
 • ISBN 9788232802456
 • INNB:Innbundet
 • STATUS:I salg
  • UTG.ÅR:2023
  • KATEGORIER:Sakprosa
  • VEKT:1.126
  • BOKGR:31
  expand_more

Tidsrom er stykke norsk historie, fortalt gjennom gjenstander som tilhørte det fremvoksende borgerskapet på 1600-tallet og fram mot 1914. Boken bygger videre på utstillingen ved Norsk Folkemuseum, der små fortellinger knyttet til samlingens objekter danner utgangspunkt for en større historie om hvordan det moderne Norge ble formet.


I hvert kapittel bringes vi inn i et utvalgt «rom» – et interiør, en takhimling eller en gjenstand – som åpner dører til enkeltmennesker, familier og deres livshistorier. Hva forteller to gipstak fra 1600-tallet om tanker og moral i samtiden? Hva kan et kinesisk porselensservise si om verdenshandel og kolonialisering på 1700-tallet, eller et selskapsværelse fra Christiania om hvordan europeiske opplysningsideer ble tatt opp i Norge? Dette og mange andre spørsmål forsøker denne boken å komme tettere på, i en fremstilling som er inspirert av kulturhistorien, der forbindelsene mellom gjenstander og menneskers liv ses som en inngang til å forstå større kulturelle brytninger, samfunnsendringer og globale prosesser.