Carsten Jensen - Forlaget Press

Carsten Jensen

Carsten jensen

Foto:

Med de to store reiseberetningene, Jeg har sett verden begynne og Jeg har hørt et stjerneskudd, nådde han et stort og bredt publikum i Danmark og Norge, men også internasjonalt. Essaysamlingen fra 2001, Opprør mot tyngdeloven, ble til som ukentlige refleksjoner i avisen Politiken før og etter den 11. september.

I Det glemte folk leverer Carsten Jensen en nyskrevet reiseskildring fra et gammelt og vedvarende konfliktomrøde som har fått utfolde seg i skyggen av medienes søkelys.

Krigskrønike
fra 2004 er nok en samling essay, denne gangen om krigen i Irak, om fremmedhat og terrorisme.

I 2006 kom han med sin stort anlagte roman fra hjembyen Marstal, Vi, de druknede er en overdådig og gripende beretning om et sjømannssamfunn gjennom flere generasjoner.

I 2007 ble hans reiseskildringer samlet i ett bind i boken Jorden rundt, på høsten samme år kom romanen Siste reise. Den omhandler kunstmaleren Carl Rasmussen som i 1893 drar til Grønland for å portrettere eskimoene. Siste reise er historien om en kunstners kamp for å finne røttene til sin skaperkraft, men også om den tvil som kan undergrave alt. 

Titler av Carsten Jensen