Gudmund Moren - Forlaget Press

Gudmund Moren

Gudmund moren

Foto: Privat

Gudmund Moren er bosatt på Lillehammer. Han arbeidet i folkehøgskolen, og fra 1978 var han førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer med faglig tyngdepunkt i mellomkrigstida, særlig knyttet til temaer som norsk arbeiderbevegelse og norsk og europeisk fascisme. Fra 2000 til 2007 var han rektor ved høgskolen.


Moren var en av ildsjelene bak etableringen av Litteraturhus Lillehammer i 2012. I syv år var han høgskolens representant i litteraturhusets programråd.

Titler av Gudmund Moren