Jan-Erik Ebbestad Hansen - Forlaget Press

Jan-Erik Ebbestad Hansen

Jan erik ebbestad hansen

Foto: Kari Møller

Jan-Erik Ebbestad Hansen er professor emeritus i idéhistorie. Hans spesialområder er kristen mystikk, esoterisme og norsk idéhistorie. Han har tidligere blant annet utgitt Jacob Böhme. Liv – Tenkning – Idéhistoriske forutsetninger (1985), Odd Nerdrum. Paintings (1994) og Da Norge mistet dyden. Mykle-saken, ytringsfriheten og kampen om moralen (2011). Han har også vært redaktør for trebindsverket Norsk tro og tanke (1998–2001) og Gyldendals Ad fontes-serie som presenterer noen av de sentrale kildeskriftene fra de store religionene.

Titler av Jan-Erik Ebbestad Hansen