Liv Borgen - Forlaget Press

Liv Borgen

Liv borgen

Foto:

Hun har hatt flere sentrale funksjoner i hagen, blant annet var hun valgt bestyrer i årene 1987-88 og seksjonssjef 2004-09. Borgen har skrevet en lang rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler om botaniske emner. Som forsker har hun blant annet interessert seg for systematikk, artsdannelse og populasjonsgenetikk.

Titler av Liv Borgen