Oskar Mendelsohn - Forlaget Press

Oskar Mendelsohn

Oskar mendelsohn

Foto:

Oskar Mendelsohn (1912-1993) var skolemann, forfatter og historiker. Mendelsohn arbeidet i den høyere skolen i hele sitt yrkesaktive liv. Han huskes i dag særlig for sin innsats for å dokumentere jødenes historie i Norge.

Titler av Oskar Mendelsohn