Steven Saylor

Steven saylor

Saylors bøker er oversatt til 20 språk, og han er bl.a. brukt som ekspertkommentator i serien om Roma på The History Channel. Han har også holdt en rekke foredrag på universiteter omkring i USA. Han deler sin tid mellom Berkeley, California og Austin, Texas.

Titler av Steven Saylor