Innsending av manus - Forlaget Press

Innsending av manus

Vi er konstant på utkikk etter gode tekster og nye talenter. I hovedsak ser vi etter fortellende sakprosa for voksne, men også hobby- og gjørebøker kan være av interesse. Forlaget Press gir ikke ut norsk skjønnlitteratur.

Send en prosjektskisse og et kapittel eller fem per e-post, med linjeavstand en og en halv og vanlig 12-punkts størrelse. Husk sidetall og tydelig inndeling, din adresse, e-post og telefonnummer. Det er fint om du også legger ved noen ord om deg selv.

Forlaget tar ikke ansvar for og returnerer ikke manus og annet fysisk materiale som er sendt oss uten at en avtale om dette er inngått på forhånd. Alle får svar, men det kan ta tid. Beregn 6-8 uker før du kan regne med å høre fra oss.

Send til: manus@fpress.no