Innsending av manus - Forlaget Press

Innsending av manus

Vi er konstant på utkikk etter gode tekster og nye talenter. I hovedsak er vi på utkikk etter fortellende sakprosa, som det utgår fra våre lister så utgir vi ikke mye norsk skjønnlitteratur.

Send en prosjektskisse og et kapittel eller fem per e-post, med linjeavstand en og en halv og vanlig 12-punkts størrelse. Husk sidetall og tydelig inndeling, samt din adresse, e-post og telefonnummer. Det er fint om du legger ved noen ord om deg selv.

Forlaget tar ikke ansvar for og returnerer ikke manus og annet fysisk materiale som er sendt oss uten at en avtale om dette er inngått på forhånd. Alle får svar, men det kan ta tid. Beregn 6-8 uker før du kan regne med å høre fra oss.

Send til: manus@fpress.no