Om Forlaget Press - Forlaget Press

Om Forlaget Press

Forlaget Press så dagens lys i 1997. Siden den gang har forlaget vokst seg større. I dag er vi 8 ansatte og gir ut rundt 40 nye titler i året. Vi arbeider med noen av landets dyktigste forfattere, fotografer, designere og oversettere. Vi legger stor vekt på å utvikle bøker som har noe de skulle ha sagt, og en form som gjør at de får sagt det.

Vi publiserer bøker innenfor mange sjangre. Blant våre skjønnlitterære forfattere finner man internasjonalt anerkjente navn som Hilary Mantel, Jón Kalman Stefánsson, Monica Kristensen, Carsten Jensen, Benedict Wells, Robert Seethaler, Elisabeth Strout og C.J. Sansom.

Sakprosa er viktig for oss, og vi utgir forfattere som Timothy Snyder, Daniel Mendelsohn, Siddharta Mukherjee, Philippe Sands, Anders Sømme Hammer, Ian Buruma, Luke Harding, Judith Schalansky og Svend Brinkmann.

Vi lager noen av bransjens flotteste kokebøker og samarbeider med dyktige kokker som Ole Martin Alfsen, Tom Victor Gausdal, Sverre Sætre, Stian Floer og Jan Robin Ektvedt.

Forlaget Press tar også imot vitenskapelige manus. Det vil være særlig aktuelt for Press å jobbe med vitenskapelige utgivelser knyttet til kulturvitenskapelige, estetiske og samfunnsvitenskapelige fag – redaksjonen har allerede en vitenskapelig kompetanse og fagbakgrunn som støtter opp under en slik fagprofil. Forlaget har etablert faste, redaksjonelle prosedyrer for alle vitenskapelige titler i sin portefølje. Alle vitenskapelige titler på Press fagfellevurderes før publisering av en eller flere eksperter innen feltet – fagpersoner uten bindinger til forlaget eller forfatteren. Fagfellen vurderer vitenskapelig kvalitet og originalitet ved verket, og vurderingen legges til grunn for alt videre arbeid med manus. Det settes av redaksjonelle ressurser til å finne fram til riktige fagpersoner for hver enkelt bok, og til å følge opp fagfellevurderingen overfor forfatter i manusbearbeidingsfasen.

Foruten å utgi våre egne bøker, inngår det i forretningsideen å lage oppdragsbøker. Vi samarbeider med institusjoner og bedrifter om å utvikle bøker i fellesskap. Blant samarbeidspartnere så langt kan nevnes: Det kongelige hoff, Frelsesarmeen, Riksantikvaren, Nasjonalmuseet, Stortinget, Norsk Folkemuseum, Norsk Folkehjelp, Statsbygg, Utenriksdepartementet, Blå Kors, Nordland Fylkeskommune, MøllerGruppen og Selvaag Gruppen.

Har du ideer til nye utgivelser, eller synspunkter på noen av bøkene vi utgir, hører vi gjerne fra deg.

Kontakt

Telefon: 22 82 32 40
E-post: marked@fpress.no.

Besøksadresse:
Forente Forlag/ Forlaget Press
Bernhard Getz gate 3, 2. etasje
0165 OSLO

Leveringsadresse:
Forente Forlag/ Forlaget Press
Pb. 6673 St. Olavs plass
0129 OSLO

Spørsmål om royalty: royalty@fpress.no.
Send oss faktura: mb.35018@xledger.net.