Forlaget Press

Bokhandelens sakprosapris 2023 til Ketil Slagstad

Ketil Slagstad mottok Bokhandelens sakprosapris 2023 for boken "Det ligger i blodet. Epidemien som forandret Norge" (Forlaget Press)under Norsk sakprosafestival på Littteraturhuset i Oslo 14. oktober. Prisen på 60 000 kroner er finansiert av alle landets bokhandlere og deles ut av Bokhandlerforeningen i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Juryen er oppnevnt av NFFO og har i år bestått av Espen Søbye (juryleder), Merete Morken Andersen og Tore Rem.

– Det er overveldende og en stor ære. Det er min første bok, og jeg har selvfølgelig vært spent på hvordan den vil bli tatt imot, forteller vinneren, Ketil Slagstad. 

Slagstad har skrevet historien om aids i Norge, fra de aller første sykdomstilfellene i 1983 og frem til en behandling forelå drøyt ti år senere. Resultatet er et enestående tidsbilde, og et helt nytt blikk på den nære norske fortiden. I juryens begrunnelse står det blant annet:

Slagstad bruker fortellingen om aids i Norge til å synliggjøre noen linjer i vår nære historie som har potensial til å endre vårt blikk på oss selv.