Forlaget Press

Dreyer, Pax, Press og Spartacus etablerer nytt forlagshus

Forlagene ønsker å styrke sin konkurransekraft, og går sammen om et nytt forlagshus med Gyldendal-konsernet som partner og medeier.


Forlagene skal samlokaliseres og videreutvikles som selvstendige imprint med samme navn som i dag, men under felles eierskap, styre og administrasjon. Gyldendal vil etter transaksjonen ha en eierandel på 50,1%.

 

«Dette er en modell for mangfold og vekst i forlagsbransjen. Tanken er å forene den kreative kraften i små kvalitetsbevisste miljøer, med rasjonaliseringsgevinsten og løftekraften som en større samlet enhet vil kunne gi ved gjensidig integrering», sier Håkon Harket, som skal lede det nye forlagshuset «Forente Forlag».

 

Per Nordanger, forlegger i Spartacus, understreker at de gamle forlagsenhetene består, og kan utnytte potensialet sitt bedre i den nye konstellasjonen: «Med en langsiktig og strategisk godt rigget aktør som Gyldendal som medspiller, ser vi frem til å videreutvikle virksomhetene for å møte dagens og morgendagens krav. Samlet har de fire forlagene en fartstid på over 150 år – år som har lært oss å kombinere nøysomhet og kvalitetsforleggeri. Jeg er helt sikker på at vi vil kunne bidra godt inn i samarbeidssfæren med Gyldendal.»

 

«De ulike forlagene har de siste ti årene hatt stor betydning for den norske bokøkologien og vi legger nå til rette for at de skal kunne fortsette å gjøre det i tiårene fremover» sier Bjørn Smith-Simonsen, forlagssjef i Pax og Dreyer.

 

Digitaliseringen har endret etterspørselen og konkurransen de siste årene. Dette har bidratt til en konsolidering også i det norske bokmarkedet. Små forlag er mer sårbare i møte med utviklingen som innebærer produksjon i flere formater og distribusjon gjennom flere kanaler.

 

«Ingen av de forlagene som nå ønsker å gå sammen har gått etter de fruktene som henger lavest. Det har handlet om å utvikle godt forleggeri som del av et samfunnsoppdrag,» sier Harket:

«Vi kom i fellesskap frem til at vi ønsker en partner som kan bistå oss i vår digitale omstilling og styrke den kommersielle kraften. Derfor inviterte vi Gyldendal inn: Vi skal nå flere lesere ved å jobbe mer aktivt med den samlede backlisten, digitalisere utgivelseslisten og produsere for lyd, samtidig som vi viderefører det vi opplever som det enkelte forlags kjerneoppgave: utvikling av nye titler.»

 

Gyldendals konsernsjef Tørres Thuv ser med begeistring på samarbeidet og mener det er avgjørende å bidra til fortsatt stort mangfold ved å styrke denne typen forlag. 

 

«Dreyer, Pax, Press og Spartacus har alle en lang historie og har hver for seg unike kvaliteter. Vi har stor respekt for arbeidet disse miljøene gjør og ser frem til å bidra til at de kan utvikle seg videre som del av det nye forlagshuset», sier Tørres Thuv.  

 

«Sammen kan Forente Forlag og Gyldendal styrke attraktiviteten og konkurransekraften i et marked hvor konkurransen om tiden og oppmerksomheten til lesere og lyttere blir stadig større», sier Tørres Thuv.