Forlaget Press

Tsitsi Dangarembga får Den norske Forfatterforenings Ytringsfrihetspris 2022

Ytringsfrihetsprisen for 2022 tildeles den zimbabwiske forfatteren, dramatikeren, filmregissøren og aktivisten Tsitsi Dangarembga. 

Prisen blir delt ut på Forfatterforeningens årsmøte lørdag 18. mars 2023.

Prisen ble opprettet i 1993 og var en gave fra Kulturdepartementet i forbindelse med Forfatterforeningens 100-årsjubileum. Prisen skal gå til en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.

Her er Den norske Forfatterforenings Internasjonale utvalgs begrunnelse:

Ytringsfrihetsprisen for 2022 tildeles den zimbabwiske forfatteren, dramatikeren filmregissøren og aktivisten Tsitsi Dangarembga.


Tsitsi Dangarembga er en internasjonalt toneangivende forfatter og filmskaper født i Mutoko i 1959. Hun debuterte som forfatter med romanen Nervous Conditions i 1988. Boken ble utgitt av et britisk feministisk forlag etter at Dangarembga i flere år uten hell hadde prøvd å få den utgitt i Zimbabwe. Nervous Conditions ble den første romanen utgitt på engelsk av en svart kvinne fra Zimbabwe, og havnet i 2018 på BBCs liste over «100 stories that shaped the world». Hennes tredje og til nå siste roman, This Mournable Body, kom ut i 2018. Boken ble kortlistet til den prestisjefylte Bookerprisen, som en av seks kandidater. I 2022 var hun i Oslo for å levere sitt bidrag til Fremtidsbiblioteket.


Ved å gi prisen til Tsitsi Dangarembga ønsker DnF å rette oppmerksomheten mot det afrikanske kontinentet og et av landene hvor ytringsfriheten for tiden er under sterkt press. Zimbabwe har lenge vært et land preget av vold og politisk uro. Landet ble selvstendig i 1980. I de påfølgende tiårene ble det ledet av en stadig mer brutal Robert Mugabe. I 2017 ble han avsatt ved et militærkupp. Mugabes avgang førte til en viss optimisme, men det nye regimet har dessverre også vært preget av maktmisbruk, korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. 


Tsitsi Dangarembga har bodd flere perioder i Europa, og har tatt et aktivt valg om å bosette seg i hjemlandet. Der er hun en tydelig regimekritiker. I juli 2020 deltok Dangarembga i en fredelig demonstrasjon i Harare der hun protesterte mot korrupsjon og fengslingen av en journalist. For dette ble hun arrestert og anklaget for å ha oppfordret til offentlig vold. Hun ble løslatt mot kausjon dagen etter, men saken fortsatte å versere i rettssystemet og endte til slutt med at hun i september 2022 ble ilagt en betinget fengselsdom med fem års prøvetid. Betingelsen er at hun ikke begår «lignende kriminalitet» i prøvetiden. Dette innebærer i realiteten et ytringsforbud for Dangarembga de neste fem årene. Dommen kan også få konsekvenser for aktivister med lignende anklager mot seg. 

Zimbabwe har en dyster historikk med trakassering og arrestasjoner av demonstranter, der kritiske stemmer kan utsettes for vold og drap. I forkant av neste års presidentvalg er det fare for at rommet for å ytre seg fritt vil strammes inn ytterligere. Internasjonal oppmerksomhet og press fra omverdenen vil kunne spille en viktig rolle her.  


Tsitsi Dangarembga er en modig stemme som fortjener støtte for sitt sivile mot og sitt arbeid. Hun er en dreven historieforteller som har beriket romantradisjonen med ytterst livaktige og svært nærværende karakterer og et musikalsk og effektivt no-nonsense-språk. Det er et forfatterskap som fortjener mange lesere, også her til lands.