Forlaget Press

Stor interesse for "Hva vet historikerne?"

28. mai lanserte vi Espen Søbyes Hva vet historikerne? Om hjemmefronten og deportasjonen av jødene på Litteraturfestivalen på Lillehammer. Boka har fått bred dekning i media.

Søbye har blitt intervjuet i en rekke aviser, deriblant DagsavisenAftenposten og Klassekampen. Flere har også anmeldt boka, NRKs anmelder konkluderer med at «Espen Søbyes bok er et viktig og engasjert arbeid, den bringer diskusjonen om den norske jødeforfølgelsen videre.» Dagbladet omtaler boka som «et ytterst viktig, veldokumentert og tankevekkende bidrag til forståelsen av deportasjonen av jødene og hjemmefrontens rolle.» og triller terningen til 5.


Deportasjonen av jødene fra Norge høsten 1942 har i flere år vært et kontroversielt tema i norsk offentlighet. Debatten blusset opp igjen høsten 2020, da historikerne Else B. Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen rettet krass kritikk mot Marte Michelets bok "Hva visste hjemmefronten?" I "Hva vet historikerne?" spør Espen Søbye: Hva er det faglige grunnlaget for historikernes kritikk? Går det fortsatt an å forsvare Michelets teser? Og er vi nå blitt klokere på hvorfor ikke flere av jødene i Norge unnslapp arrestasjon, deportasjon og utryddelse? Med Søbyes bok legges premissene for en norsk historikerstrid.

NRK, 28.05.2021

Vårt Land, 28.05.2021

Dagbladet, 28.05.2021

Dagsavisen, 27.05.2021