Hva vet historikerne? - ISBN 9788232804320 - Forlaget Press

Espen Søbye

Hva vet historikerne?

Om hjemmefronten og deportasjonen av jødene

Hva vet historikerne

Pris: 399,-

 • info
 • ISBN 9788232804320
 • INNB:Innbundet
 • STATUS:I salg
  • UTG.ÅR:2021
  • KATEGORIER:Sakprosa
  • VEKT:0.5
  • BOKGR:31
  expand_more

Deportasjonen av jødene fra Norge høsten 1942 har i flere år vært et kontroversielt tema i norsk offentlighet. Debatten blusset opp igjen høsten 2020, da historikerne Else B. Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen rettet krass kritikk mot Marte Michelets bok Hva visste hjemmefronten? I Hva vet historikerne? spør Espen Søbye: Hva er det faglige grunnlaget for historikernes kritikk? Går det fortsatt an å forsvare Michelets teser? Og er vi nå blitt klokere på hvorfor ikke flere av jødene i Norge unnslapp arrestasjon, deportasjon og utryddelse? Med Søbyes bok legges premissene for en norsk historikerstrid. Espen Søbye
Les mer om forfatteren