Eyes as big as plates - ISBN 9788232801497 - Forlaget Press

Riitta Ikonen / Karoline Hjorth

Eyes as big as plates

Eyes as big as plates

Pris: 649,-

Kjøp
  • info
  • ISBN 9788232801497
  • STATUS:I salg
    • UTG.ÅR:2017
    • KATEGORIER:Kunst og kultur
    expand_more


Eyes as Big as Plates tematiserer menneskets relasjon til sine omgivelser på en ny og forfriskende måte. Den norsk-finske kunstnerduoen Hjorth/Ikonen påbegynte prosjektet i 2011, den gang som iscenesettelser av karakterer inspirert av Nordisk folklore. Siden har prosjektet utviklet seg til en bredere utforskning av det moderne menneskets relasjon til naturen og sine landskaper.


Prosjektet kombinerer fotografi og skulpturelle kostymer i en serie på over 60 verk, produsert siden oppstarten i 2011. Serien bygger på et intimt samarbeid med et bredt typegalleri av frivillige fra 12 forskjellige land; fra pensjonerte agronomer, fiskere, rørleggere, zoologer til operasangere, husmødre, kunstnere, akademikere, og en 90-årig fallskjermhopper. Ved å portrettere mennesker i deres egne naturomgivelser, kun iført ulike elementer funnet i landskapet, blir grensene mellom natur og kultur utydeliggjort, og andre aspekter ved både naturen og mennesket trer klarere frem. Spørsmålet om menneskets plass og tilhørighet i det hele stilles på en ny og utfordrende måte. Kort sagt: Hvem er vi og hvor hører vi hjemme?

Eyes as Big as Plates har fått bred internasjonal oppmerksomhet underveis i prosessen, med omtale i The Huffington Post, BBC, TIME LightBox, Artlink Australia, Life (Hong Kong), for å nevne noe. Gjennom en stor og vellykket Kickstarter-kampanje har Eyes as Big as Plates fått et solid fotfeste i USA.


Boken er også laget med et internasjonalt publikum for øye. Den svenske designeren Greger Ulf Nilson har formgitt boken. Nilson er en av Skandinavias ledende designere, og har bl.a. mottatt prisen Goldene Letter i konkurransen The Best Book Design from all over the World fra Stiftung Buchkunst (2012). I tråd med bokens innhold og idé er hver av de 2000 bøkene individuelt forskjellige i utforming. Forside og bakside er for hånd kledd med blader. Bøkene er så bundet med en spesielt overtrekk som gjør bladene synlige gjennom materialet.

Riitta Ikonen
Les mer om forfatteren

Karoline Hjorth
Les mer om forfatteren