Fast plass - ISBN 9788232800209 - Forlaget Press

Fast plass

Fast plass

Pris: 249,-

  • info
  • ISBN 9788232800209
  • INNB:Innbundet
  • STATUS:I salg
    • UTG.ÅR:2017
    • KATEGORIER:Kunst og kultur
    expand_more

Fast Plass er et prosjekt som innbyr til en refleksjon over representasjon, offentlighet, minnekultur, kunst, historie og politikk. Boken ønsker å hedre de om lag 80 navngitte kvinnene som er registrert. Samlet sett representerer disse kvinnene et slags kollektivt gruppeportrett over norske kvinners bidrag i samfunnsbygging, demokratisering og verdiskaping i et hundreårsperspektiv – fra begynnelsen av 1900-tallet til 2016. Dette utgjør ikke bare en del av Norges kvinnehistorie, men en viktig del av vår nasjonale historie.

Marte Aas har reist omkring i landet og fotografert alle kvinnene, noe som gir boken en helhetlig og visuell identitet. Fast Plass er således også en fotobok med kunstneriske ambisjoner, utover det rent dokumentariske.

Kristin Brandtsegg Johansen er idéhistoriker og forfatter, og har skrevet introduksjonen til alle kvinnene vi møter: Hvem var de, hvem reiste et minnesmerke over dem, og hvorfor? Germanist og kulturhistoriker Helge Jordheim har skrevet en innledning til boken der han diskuterer begrepet minnekultur. Kunsthistoriker Olga Schmedling tar i bokens etterord for seg tematikken og det innsamlede materialet ut fra et både historisk og kunstfaglig perspektiv.