Gå glipp - ISBN 9788232801862 - Forlaget Press

Svend Brinkmann

Gå glipp

Begrensningens kunst i en grenseløs tid

Ga glipp

Pris: 349,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788232801862
 • INNB:Innbundet
 • STATUS:Midlertidig utsolgt
 • OVERSETTER:John Erik Frydenlund
  • UTG.ÅR:2017
  • KATEGORIER:Sakprosa
  • VEKT:0.261
  • BOKGR:32
  • OriginaltittelGå glip om begrænsningens kunst i en grænseløs tid
  expand_more

Gå glipp handler om begrensningens kunst og verdien av å avstå fra noe. Denne livskunsten er viktig for oss både som samfunn og som mennesker. Brinkmann hevder at det i seg selv er verdifullt å lære «å nøye seg med» fremfor hele tiden å ville ha alt. Vår samtid fylles opp med mer av alt i et stadig økende tempo, med et voksende krav om flere opplevelser. Det å gi avkall på noe må ifølge Brinkmann derfor betraktes som en aktiv handling. Å «gå glipp» av noe krever en innsats. Det er ikke nødvendigvis så enkelt, men ikke desto mindre en eksistensiell, etisk og psykologisk nødvendighet.


Gå glipp er Brinkmanns tredje bok på norsk, og i sterkere grad enn de tidligere bøkene Stå imot og oppfølgeren Ståsteder er han ute i et samfunnsmessig og politisk ærend. Boken hevder at begrensningens kunst er absolutt nødvendig hvis vi skal beholde vår egen, samfunnets og miljøets levedyktighet og bærekraft.

Svend Brinkmann
Les mer om forfatteren