Trond Bjorli (red.)

Mitt Norge

Wilse

Pris: 499,-

Kjøp
  • info
  • ISBN 9788232800377
  • STATUS:I salg
bookBl a i boka
    • UTG.ÅR:2015
    expand_more

Bokens kapitler er fordelt på ulike temaer som vinterlandet, barnas århundre, kraftutbygging, byfotografier, Bergensbanen m.m., og bringer oss tett på Wilses ulike fotograferingsmåter, som øyeblikksfotografi, illustrerende sjangerfotografi m.m. – nye motivvalg og ideer om et fortellende og personlig fotografi som skapte nye bilder av Norge.

Boken er resultatet av et unikt samarbeid mellom de ulike Wilse-eierne, med Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket og Teknisk Museum i spissen. Viljen til å benytte jubileet til løfte frem Norges mest betydningsfulle fotografiske arv til nye generasjoner, har gjort det mulig å produsere en praktbok som viser Norge slik Wilse så det, slik at vi alle får se dem: de beste bildene av Norge.

format_quote

«Samlet gir boka nye og friske innsikter i Wilses bildearv og dens betydning både for den unge nasjonen som skulle finne sin identitet og for ettertiden. Dette er ei bok man blir klokere av»
Harald Harning, foto.no

format_quote
format_quote

«Den nye praktboken «Wilse. Mitt Norge» om Wilses stadige jakt på norske motiver er noe av en begivenhet. Aldri før har en slik samling av hans bilder vært presentert mellom to permer»
Hugo Lauritz Jenssen, D2

format_quote
format_quote

"Boken "Wilse. Mitt Norge" kom denne uken og viser den store bredden i Wilses fotokunst. Boken vektlegger hans nyskapende fotografering – øyeblikksbildet, nye motivvalg i tillegg til det rent dokumentariske, og ikke minst hans personlige signatur gjennom personlig nærvær og fotografisk fortellerkunst"
Lars O. Flydal, Vårt Land

format_quote

Trond Bjorli (red.)
Les mer om forfatteren