YOU DON'T ACTUALLY SEE THE SHAPE OF ANYTHING - ISBN 9788232803873 - Forlaget Press

Erle Kyllingmark / Lillian Smestad / m.fl.

YOU DON'T ACTUALLY SEE THE SHAPE OF ANYTHING

You dont actually see the shape of anything

Pris: 499,-

  • info
  • ISBN 9788232803873
  • INNB:Innbundet
  • STATUS:I salg
    • UTG.ÅR:2020
    • KATEGORIER:Kunst og kultur
    expand_more

Hva gjør bevisstheten om hvor lite vi vet med hvordan vi forholder oss til verden?

Hvis man går ned til de grunnleggende byggestenene i universet er det, forenklet forklart, i alt bare 17 elementærpartikler. Alt rundt oss og i oss er bygget opp av disse partiklene som er så små at vi ikke kan se dem, og hva de egentlig er, er fortsatt bare hypoteser. Universet vårt er stort sett noe vi ikke kan forklare hva er; mørk materie og mørk energi. Vi vet bare hva rundt 4 % av universet består av.

For Kyllingmark åpner dette for både virkelighetsnære og virkelighetsfjerne tanker om universets og vår eksistens. I dette landskapet utforsker hun sine omgivelser gjennom det fotografiske, med en poetisk tilnærming. Kyllingmark jobber analogt, med multieksponeringer gjort i kamera på negativ film. Måten de separate eksponeringene smelter sammen til ett bilde på, fremhever mønstre som man finner både i de minste og i de største konstruksjonene i universet, og hentyder dermed til hvordan de samme fundamentale byggeklossene kan finnes på vidt forskjellige steder. Prosjektet utforsker måter å oppfatte og oppleve verden på. Bildene er en visualisering av Kyllingmarks perspektiv, men prosjektet som helhet bruker forskjellige metoder for å eksplorere eksistens.

Erle Kyllingmark
Les mer om forfatteren

Lillian Smestad
Les mer om forfatteren

Kjetil Røed
Les mer om forfatteren