Øivind Berg (red.) - Forlaget Press

Øivind Berg (red.)

Oivind berg red

Foto:

Øivind Berg arbeider med kunnskaps-, teknologi- og vitenskapshistorie og har skrevet flere artikler innenfor dette feltet. I 2011 utga han Det Kongelige Norske Berg-Seminariums boksamling – en rekonstruert katalog.

Titler av Øivind Berg (red.)